Horoscopen & meer

Getal 2

Dit is het getal van de onderhandelaar.

De 2-persoon bezig het vermogen om een groot bemiddelaar te worden, maar kan moeite hebben met het nemen van beslissingen of maken van keuzes.

Sleutelwoorden: Bereidheid tot samenwerken, aanpassingsvermogen, rekening houden met anderen, vaardigheid in partnerschappen van allerlei aard, een bemiddelaar, evenwichtige meningen, rechtvaardigheidsgevoel, het vermogen om beide kanten van een kwestie te zien.

Terug naar het overzicht van de nummers