Horoscopen & meer

Getal 3

Het getal van de schepper.

De 3-persoon kan fantastisch communiceren en sfeer maken, maar misschien versnippert hij zijn vermogens en interesses teveel.

Sleutelwoorden: Expressie, verwoorden en formuleren, communicatie (zowel schriftelijk als mondeling), charisma, overredingskracht, sociabiliteit, creativiteit (vooral in de kunst), vermaak, levensvreugde, optimisme, expansie van de horizon, vruchtbaarhid van ideeen, generositeit.

Terug naar het overzicht van de nummers