Horoscopen & meer

Getal 6

Het getal van de beschermer van de zwakken.

De 6-persoon geeft om zowel vrienden als vreemdelingen en begrijpt mensen uitzonderlijk goed. Anderzijds kan hij echter zijn persoonlijke identiteit verliezen doordat hij zich te veel zorgen maakt over andermans noden en te veel verantwoordelijkheid op zich neemt.

Sleutelwoorden: Bescherming van de kwetsbaren, vaardige zorg voor de naaste omgeving als de grotere wereld, gemeenschapszin, sympathie, idealisme, opoffering, compassie, gulhartigheid, wijsheid.

Terug naar het overzicht van de nummers