Horoscopen & Meer

Numerologie

Numerologie is de wetenschap van de getallen. De Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras is de grondlegger van de Westerse numerologie. Hij zei: "Getallen zijn de grondslag van alles in de natuur". Volgens hem bezitten getallen niet alleen een wiskundige waarde, maar heeft elk getal een eigen trilling die resoneert met bepaalde eigenschappen. De betekenis van een getal is universeel, hoewel er in verschillende culturen andere symbolen voor gebruikt kunnen worden.
Je kunt ook naar jouw eigen geboortegetal kijken. KLIK HIER om te zien hoe je jouw geboortegetal uit kunt rekenen. Door naar jouw geboortegetal te kijken, begrijp je waarom bepaalde thema's in jouw leven vaak terugkomen. Klik op een getal om de eigenschappen ervan te zien.

De beste mediums & paragnosten:


Blij met ons?
Fijn als je onze pagina liked!