Horoscopen & meer

Getal 9

Het getal van de kruisvaarder.

De 9-persoon zet zich onbevreesd in voor doelen die de moeite lonen, maar kan ongeduldig zijn en zelfs agressief jegens wie zijn visie niet deelt.

Sleutelwoorden: Moed, verlangen naar perfectie, humaniteit, onbaatzuchtigheid, een kruisvaarder, impusiviteit, intolerantie tegenover vooroordelen of inacitiviteit, eerlijkheid, een campagnevoerder, de weigering om zich door onverschillig welk obstakel te laten stuiten, resoluut opkomen voor principes, voor zijn of haar mening uitkomen.

Terug naar het overzicht van de nummers